plan
Gjesteinnlegg

Plan gjør en innsats for å beskytte av barn

5. mai, 2014 av

Plan har mange globale programmer, ikke kun fadderbarnordninger.

På tross av at fysisk og psykisk vold mot barn og unge er et fundamentalt brudd på menneskerettighetene er det et globalt problem.

I 2011 fikk 110.972 medlemmer av lokalsamfunn og ansatte i partnerorganisasjoner trening i beskyttelse av barn.

Beskyttelse av barn er et sentralt emne for Plan. Plan utarbeider målrettede programmer som skal forhindre menneskehandel, seksuelt misbruk, mobbing og korporlig avstraffelse på skolene, omskjæring og ekteskap med barn.

Langsiktig innsats
Plans styrke er muligheten for et langt og tett samarbeid med barna, deres foreldre og lokalsamfunnene. Fokuset deres er volden i hjemmene, på skolene og i samfunnene generelt.

Plan samarbeider med en rekke interessenter på lokal, nasjonal og internasjonal plan, for å påvirke politikerne og dermed få økt oppmerksomhet på problemet.

Skremmende tall
Plan deltok aktivt i “United Nations Study on Violence Against Children”. Her ble det estimert (i 2006) at:

  •     40 mill. barn blir misbrukt hvert år
  •     150 mill. jenter og 73 mill. gutter er utsatt for seksuell vold
  •     Nesten to mill. barn er involvert i prostitusjon og pornografi
  •     Over en mill. barn er utsatt for menneskehandel

Det er personer tett på barna som utøver volden – foreldre, andre familiemedlemmer, naboer, venner og lærere.

Millioner av mennesker kjemper for å få penger til å dekke bare de mest grunnleggende behovene. Og er derfor meget sårbare overfor plutselige prissvingninger, naturkatastrofer, sykdom og død.

Det går ofte ut over barna. De får ikke mat og er tvunget til å arbeide i stedet for å få undervisning.

Fattige får en fast inntekt
Plan hjelper fattige med å skaffe en fast inntekt. Og hjelper dem med å spare opp penger, slik at de kan stå imot katastrofer. Ved å bli fadder kan du hjelpe Plan i å hjelpe barna.

Les også: Hvorfor bli fadder?

Unge får hjelp til å bryte fattigdommens onde sirkel som generasjoner har levd med. De får ferdigheter og kunnskap så de kan sikre seg et arbeid som kan forsørge dem selv og familien deres. Og dermed få et liv med sunn mat på bordet – hver dag.

av:

Les alle innlegg av

Skriv en kommentar